Yasal Uyarı

www.guerbet.com.tr web sitesini (“Site” olarak bahsedilecektir) kullanan kişi, aşağıda belirtilen kullanım şartlarını kesin kabul etmiş olduğunu beyan eder.

Sitenin Amacı

Bu Site, Guerbet Türkiye tarafından, Guerbet ve ürünleri hakkında genel bilgiler sağlamak amacıyla dizayn edilmiştir.

Bu Sitede yer alan bilgiler, tamamen bilgilendirme amacını taşır. Özellikle finansal bilgiler, Guerbet’e yasal sözleşme sayılacak ya da yükümlülük verecek herhangi bir tavsiye ya da yönlendirme olarak addedilmemelidir.

Şirket Adı: Guerbet
Yasal Temsilci: Nigar Perran Aydın

Şirket Telefonu: 0216 651 47 44

Şirket İletişim Adresi:
GUERBET İlaç Tıbbi Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Kısıklı Caddesi Haluk Türksoy Sok
Işık Plaza No:7 Kat 3  Altunizade Üsküdar
34662 İSTANBUL
Tel: +90 216 651 47 44 (pbx)
Fax:+90 216 651 47 53

Bu Site ve içeriği, Türk yasalarına uygundur. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda Türk Mahkemeleri yetkilidir.

Kişisel Bilgiler ve Gizli Sayılmayan Bilgiler

Veri koruma ile ilgili Türk mevzuatları ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, sizinle ilgili kişisel bilgilerinize erişim, düzeltme, düzenleme ve silme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için, Guerbet Türkiye, Kısıklı Caddesi Haluk Türksoy Sok No:4 Kat 2  Altunizade- Üsküdar İSTANBUL adresine yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. KVKK politikamız için lütfen tıklayınız.

Kişisel bilgiler, dahili kullanım için olup, herhangi bir üçüncü parti şahış ya da firmalarla paylaşılmayacaktır.

Bu Site, sizden hiç bir şekilde özel nitelikli kişisel bilgilerinizi talep etmemektedir. Bu nedenle, bu gibi özel nitelikli olan veya olmayan kişisel bilgileriniz dışında Site aracılığıyla ilettiğiniz diğer bilgiler ne şekilde olursa olsun (fikirler, öneriler, tasarımlar, bilgiler, teknikler gibi) gizli bilgi olarak kabul edilmezler.

Bu gibi bilgileri iletmiş olmanız, her ne sebeple olursa olsun, hiçbir hak ya da karşılık vaadetmeksizin Guerbet'e bunların tamamını ya da bir kısmını kullanma, değiştirme, yayınlama veya nakletme hakkını verir.

Pazarlama ve İletişim amaçları

Tanısal Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji için kapsamlı görüntüleme ürün, çözüm ve hizmetlerimiz hakkındaki eğitim etkinlikleri ve en son güncellemeler dahil olmak üzere bildirim almayı seçebilirsiniz.

Guerbet SA ve Guerbet bağlı kuruluşlar, kayıtlı olduğunuz çevrimiçi hizmetlere, web sitelerine ve indirilen belgelere dayalı olarak kişisel ilgi alanlarınızı toplar. Bu tür bilgiler kişisel bir kullanıcı profili altında saklanır.

Kişisel kullanıcı profiliniz, Guerbet SA ve Guerbet'ye bağlı kuruluşlar tarafından ilginizi çeken konularda sizinle iletişim kurmak amaçlı kullanılacaktır (örneğin, eğitim etkinlikleri davetiyeleri, Guerbet ile ilgili en son güncellemeler ve Tanısal Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji için kapsamlı görüntüleme ürün, çözüm ve hizmet yelpazemiz) Bu bilgiler ayrıca Guerbet web sitelerinde özelleştirilmiş içerik göstermek veya Guerbet web sitelerini ve çevrimiçi hizmetleri iyileştirmek için de kullanılabilir.

İptal ve daha fazla bilgi

Pazarlama bilgilerini alma onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Her e-postanın altındaki "Aboneliği İptal Et" bağlantısını kullanabilir veya iptal talebinizi e-posta ile dataprotection.officer@guerbet.com adresine gönderebilirsiniz. Bu iznin iptalinden sonra Guerbet SA'dan başka pazarlama bilgisi almayacaksınız.

Sınırlı Garanti

Guerbet Türkiye, Site’nin güncellenmesi için gerekli gayreti gösterir. Bununla birlikte, Guerbet Türkiye, Site’deki bilgilerin güncel bilgiler olduğunu garanti edemez. Bundan dolayı, Guerbet Türkiye’nin kasıtlı ve ciddi kusurundan kaynaklanan zararlar dışında, bu Site’ye erişimden ya da kullanmaktan doğacak herhangi bir doğrudan ya da dolaylı zarardan ya da bilgisayar veya diğer ekipmanlarınızı etkileyecek virus ya da hasardan dolayı Guerbet Türkiye sorumluluk kabul etmez.

Guerbet Türkiye, önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda Site’nin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. Özellikle, Guerbet Türkiye, Site’nin tümünü ya da bir bölümünü, korumak, geliştirmek ve/veya değiştirmek amacıyla geçici ya da süresiz olarak askıya alabilir veya durdurabilir.

Fikir Hakları

Site’nin tamamı ve her bir bölümü, ayrı ayrı Türk ve uluslararası telif kanunlarına ve daha geniş şekilde Fikir Hakları Kanununa (telif haklarının, ticari markaların, verilerin ve benzerlerinin korunması) tabidir.
Bu Site’nin tamamının ya da bölümlerinin Guerbet Türkiye’nin önceden yazılı onayı olmaksızın ticari amaçla yeniden hazırlanması, sunulması ve kullanılması yasaktır.
Yetki verilmişse, Site’nin her hangi bir bölümü değiştirilmeden ve içeriği bozulmadan kullanılmalıdır. Kaynak, açıkça  belirtilmelidir. Önerilen “guerbet.com.tr adresinden alınmıştır” şeklinde olabilir.

Ürün bilgileri ülkeye özgüdür.

Bu Site’de sunulan bilgiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Guerbet Türkiye ürünleriyle ilgilidir.

Tavsiye veya uzman görüşü
Ziyaretçiler için bilgi olarak, Site, basın makalelerinden ya da uzman görüşlerinden alıntılar içerebilir Bu bilgiler tamamen uzman ya da yayıncının görüşlerini yansıtmaktadır ve Guerbet Türkiye’nin görüşleri olarak kabul edilmemelidir.
Guerbet Türkiye, her ne olursa olsun bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti etmemektedir ve yanlış ve eksik olması durumunda herhangi bir yasal sorumluluk taşımamaktadır.

Diğer sitelere bağlantı
Bu Site’de, detaylı bilgi içerebilecek diğer web sayfalarına erişim kolaylığı sağlamak amacıyla bağlantılar sunulabilir. Bu durum, Guerbet Türkiye’nin, tamamen bağımsız olan bu üçüncü parti sitelerin içeriğini kontrol ettiği anlamına gelmez ve bu içerikten ya da kullanmaktan doğan sonuçlara karşı Guerbet Türkiye yasal sorumluluk taşımaz.
Guerbet Türkiye, internet üzerinden yazışmaların gizliliğinin garanti edilmeyeceğini, bireysel web kullanıcılarının, kendi veri ve/veya programlarının virus bulaşmasına karşı korunması için gerekli tedbirleri almakla sorumlu olduğunu hatırlatır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

Kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Guerbet İlaç Tıbbi Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. (“Guerbet” ya da “Şirket”) tarafından, hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, Guerbet olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Guerbet tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.guerbet.com.tr internet adresinden Guerbet Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve ayrıca Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, Guerbet tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, uluslararası organizasyon ve iletişim gerektiğinde yurtdışındaki iştiraklerimize, yerli/yabancı hissedarlarımıza, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlara, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı uluslararası kuruluşlara, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşterilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan şirketlere ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Guerbet tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Altunizade Mah, Haluk Türksoy Sok, Işık Plaza, No:7, Kat:2, D:4, Üsküdar İstanbul, Türkiye adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Şirketimiz tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Guerbet’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu www.guerbet.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak; Haluk Türksoy Sok. Işık Plaza, No:7, K:3 Altunizade, Üsküdar, 34662, İstanbul adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, 0216 651 47 44 numaralı telefondan bize ulaşabilir, ya da bilgi_kvkk(at)guerbet.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Ticaret Sicil No: 312877

Mersis No: 0411 0040 1850 0015

Ticaret Unvanı: Guerbet İlaç Tıbbi Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

İnternet Sitesinin adresi: www.guerbet.com.tr