Çevrimiçi TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS Uluslararası Ortak Toplantısı

Çevrimiçi TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS Uluslararası Ortak Toplantısı

Uydu Sempozyum: Selektif TAKE işleminde Yenilikçi Kombinasyon

• 28 Mayıs,Cuma 13:30 Guerbet Uydu Sempozyumu

Konvansiyonel trans arteryal kemoembolizasyon işleminde ilaç vektörizanı olarak Lipiodol®, Lipiodol®’e dayanıklı kapalı bir karışım hazırlama ve enjeksiyon seti olan Vectorio® ile hazırlık, ve  DraKon™ ile işlemin selektif olarak uygulanması

Ekran Al3ıntısı

Guerbet Uydu Sempozyumu TGRD EVIS

Prof Dr. Mehmet Sadık Bilgiç (Ankara Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı)

Prof Dr. Okan Akhan (Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı) 

Yenilikçi görüntüleme çözümleri yaratıyoruz

Guerbet, hasta sonuçlarını etkili bir şekilde iyileştirmek için hastanın teşhis, tedavi ve takip yolculuğunun her noktasında klinik karar vermeyi güçlendirmek adına Tanısal Görüntüleme (MRI, BT, Cath Lab, Dijital Çözümler) ve Girişimsel Görüntüleme (Girişimsel Radyoloji ve Kadın Sağlığı) ürünleri, çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır.

Çözümlerimizi Keşfedin