EXCEMED Webinar
 

EXCEMED Webinar  

30 Haziran Çarşamba

Pediatrik beyin tümörlerinin moleküler ve radyolojik karakterizasyonunda yeni bilgiler: geleceğe bir bakış

Pediatrik beyin tümörlerinin moleküler ve radyolojik karakterizasyonunda yeni bilgiler: geleceğe bir bakış

Bu eğitim faaliyetinin genel amacı, pediatrik beyin tümörlerinin görüntülenmesi, sınıflandırılması ve evrelendirilmesinde geçerli olan nörogörüntüleme ileri uygulamaları ile patoloji değerlendirmelerindeki yenilikler hakkında sizlere kapsamlı bir çerçeve sunmaktır.

Webinarda, tümörlerin moleküler tipolojisi (son genomik içgörüler dahil) ve yeni MR görüntüleme teknolojileri açısından gerçekleşen önemli araştırmalardan bazıları vurgulanacaktır.

Teşhis anındaki temel davranışsal müdahaleler ve iletişim kaygıları hakkında en etkili hasta ve ebeveyn stratejileri bir pediyatrik onkolog tarafından tartışmaya açılacaktır.

Kimler Katılabilir?

Bu webinar, Radyologlar, Nöro-Radyologlar, Patologlar, Anatomopatologlar, Psikologlar, Nöropsikiyatristler, Nörologlar, Onkologlar ve pediatrik tümörlerin tedavisi ve yönetiminde yer alan diğer sağlık uzmanları için tasarlanmıştır.

Detaylar ve kayıt için lütfen tıklayınız

Bu webinar EXCEMED tarafından kredilendirilmiştir.

EXCEMED, 40 yıldan beri yüksek kaliteli tıp egitiminin gelişmesine kendini adamıs, tüm dünyada programlar yürüten kar amacı gütmeyen bir vakıftır.
EXCEMED, sürekli tıp eğitiminin dengeli, bağımsız, nesnel ve bilimsel açıdan titiz olması gerektigini belirten Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi'nin yönergelerine ve standartlarına bağlıdır.