Guerbet'yle birlikte, insan odaklı bir dünya liderini seçmiş olacaksınız.

Guerbet'yle birlikte, insan odaklı bir dünya liderini seçmiş olacaksınız.

Kontrast madde (X-Ray, MRI…) ve tıbbi cihazlar konusunda uzman olan şirketimiz 90. yılını kutlamakta ve gelecek için büyük arzu duymaktadır. Uzun dönem strateji hedeflerine odaklanmış bri aile şirketi olmanın yanında çalışanlarına da uluslararası kariyer fırsatları sunmaktadır.
Guerbet gelenek ve yenilik şıklarından ikisini de seçmektedir! Tıbbi görüntülemede dünya lideri olmasına rağmen Guerbet tüm dünyada sayısı 3,000’i bulan ortağıyla beraber insan ölçekli kalmaya devam etmektedir. Bizler, uzun dönem yatırımları seven ve bireyin değerine sıkı bir şekilde inanan bir aile şirketiyiz. Üretim tesisleri, yerel ve uluslararası satış ekipleriyle Guerbet beş kıtada da aktiftir. Fransa merkezli bir firma olmasına rağmen, bugün personelinin %60’ı Fransa dışında istihdam edilmektedir. Organizasyon şemasında az sayıda hiyerarşik katman bulunması çalışanlarına çabuk adapte olabilme ve uluslararası seviyede hızlıca sorumluluk kazanma şansı vermektedir.
Guerbet’ de her başarının önde gelen sebebi birlikte başarılmış olmasıdır. İşbirliğine dayalı bakış açısı şirket DNA’sının temel yapı taşlarından biridir ve takım çalışmasını bireysel çalışmadan önde tutar. Şirket kültürümüzün temeli ve ana özelliği olan sıcak çalışma ortamı sistematik bir şekilde genel performans ile ilişkilendirilmiştir. Grup 2015 yılından beri iki katı büyüme kaydetmesine ve büyümeye devam etmesine rağmen halen insan ölçeğinde işlemeye devam etmektedir.
Guerbet her yıl altı ana ülke olan Brezilya, Kanada, Çin, A.B.D, Fransa ve Japonya’da üretimden Ar-Ge’ye, satıştan destek birimlerine değişik pozisyonlarda 250 ile 300 arası personel istihdam etmektedir. Aradığımız mesleki özellikler ilgilendiğimiz iş kolları kadar çeşitli ve tanısal ve girişimsel görüntüleme ile ilgilidir (kontrast maddeler, enjeksiyon ekipmanı ve bu uzmanlıklar için geliştirilen bilgi işlem çözümleri).
Genellikle istihdam ettiğimiz pozisyonlar ise tıbbi satış mümessilleri ve kilit müşteri temsilcileri, saha servis teknisyenleri, aplikatörler, medikal temsilciler, üretim mühendisleri ve teknisyenleri, kaliteden sorumlu eczacılar, farmakovijilans ve tıbbi cihazlar uyarı sistemleri, ruhsatlandırma işleri vs. dir.
İşimiz yararlı olduğu kadar büyüleyicidir de. Çünkü tıbbi görüntülemeyi daha güvenilir kılma ve böylece daha çok insan hayatını kurtarma hedefine büyük bir tutkuyla bağlıdır. Bu hedef her yeni gün bize ilham vermektedir ve kim bilir? Belki yarın size de ilham verecektir!