Yenilikçi görüntüleme çözümleri yaratıyoruz

Yenilikçi görüntüleme çözümleri yaratıyoruz

Guerbet, hasta yolculuğunun her noktasında klinik karar almayı geliştirmek için Teşhis Görüntüleme (MR, BT, Cath Lab) ve Girişimsel Görüntüleme (Girişimsel Radyoloji ve Kadın Sağlığı) için kapsamlı görüntüleme ürünleri, çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır.